Unga

Är du mellan 16–20 år och älskar att skriva men saknar ett sammanhang med andra som skriver? Vill du lära dig mer om att skriva skönlitterärt och få feedback på dina egna texter? Vill du vara med i en grupp där du träffar andra som skriver och där ni ger varandra respons på texter och lyfter varandras skrivande? Var med i en av våra skrivgrupper för unga!

Vi träffas på regelbunden basis i Lund eller, om det passar bäst för hela gruppen, över zoom.

På träffarna gör vi skrivövningar tillsammans, pratar om skrivandets konst och ger varandra respons på texter. 

Om du är intresserad – skicka ett mail till hej@folketshorna.se med rubriken ”UNGA”. Det kostar ingenting att vara med!

Till skolor och bibliotek i Region Skåne

Jobbar du på en skola eller ett bibliotek? Nu har vi på Folkets hörna startat en verksamhet för unga där vi vill främja unga skrivande och läsande. Vi som jobbar i föreningen har lång erfarenhet av att skriva själva, vara skrivpedagoger, driva en litterär scen och en litterär podcast.

Om er skola eller ert bibliotek är intresserade av skrivworkshops eller skrivresponsgrupper är ni varmt välkomna att kontakta oss.  Vi jobbar bara med litterära texter, alltså skönlitteratur. Vi är finansierade av Region Skåne, med verksamhetsbidrag, detta innebär att vi står för arvoden och kostnader i samband med workshops eller responsgrupper.

Är ni intresserade? Kontakta oss på hej@folketshorna.se – med rubriken ”UNGA”