Folkets hörna arrangerar digitala skrivresponsgrupper. Vi söker dig som  har tidigare erfarenhet av att ge textrespons och saknar ett skrivande sammanhang att prata om, och utveckla, ditt skrivande. 

Digitala responsgrupper

Vad söker du? 
Ett skrivande sammanhang, textsamtal och feedback på din text. Du håller på med ett skrivprojekt, inom valfri prosagenre, och känner att du behöver bli läst samt att du vill läsa och ge respons till andra.

Vad erbjuder vi? 
Digitala skrivresponsgrupper och ett skrivande sammanhang. Alla möten hålls via Zoom och en moderator från Folkets hörna hjälper er att starta mötet. Ni får instruktioner och styrdokument från oss, såväl som stöd och Zoom-rum. Vi kommer inledningsvis att finnas med som stöd, men sedan kommer ni som grupp jobba självgående. Under fyra månader kommer ni att ha fyra möten, ni bestämmer själva tiderna för mötena i gruppen.

Vem söker vi? 
Du bör vara nyfiken på andras texter, vara en engagerad responsgivare men också vilja bli läst och vara beredd att jobba med din egen text. För att få en så gemytlig känsla som möjligt i responsgruppen behöver du också vara villig att visa ditt ansikte i Zoom, samt dela dina texter med de andra gruppdeltagarna. Du har tidigare erfarenhet av att ge och få textrespons. 

Hur ansöker du?
Skicka ett mail till oss där du beskriver vad du skriver på, vad du vill få ut av en responsgrupp och vad du kan tillföra. Skriv vad du har för erfarenheter av skrivande och respons sedan tidigare, så att vi kan sätta ihop kompatibla grupper. Bifoga även ett skrivprov på en eller två sidor.

Skicka mailet till hej@folketshorna.se, skriv “Ansökan responsgrupp” i ämnesraden.

Du kan bo var som helst i Sverige.