I skolan

Information till medlemskommunerna i referensgruppen för skola och kultur, 2023, Helsingborg, Osby, Eslöv, Kristianstad, Simrishamn och Sjöbo. För verksamhet i skola skulle Folkets hörna under hösten 2023, inom ramen för det regionala pilotstödet, kunna erbjuda följande workshopserier.

Omfattning i tid
3 träffar
• Träff 1: 2 timmar
• Träff 2–3: 3 timmar

Målgrupp
Gymnasie- eller högstadieskola, elever och lärare

Plats
På skolan

Kostnad
• Träff 1: Fortbildning för lärarlaget/2 timmar. 5.500 kronor (ink sociala avgifter)
• Träff 2: Workshop med max 35 elever/3 timmar. 6.500 kronor (ink sociala avgifter)
• Träff 3: Workshop där både elever och lärare medverkar/3 timmar. 6.500 kr (ink sociala avgifter)
• Resekostnader sammanlagt 1.000 kr.

Total kostnad:
19.500 kr

Textsamtalet som metod för läs- och skrivutveckling i skolan

Vi utgår från textsamtalet som metod, som praktiseras på utbildningar i Kreativt skrivande runt om i världen. Under fortbildningstillfället med lärarlaget samt vid de två workshoptillfällena med eleverna kommer vi bl.a. att ta upp frågor som:

• Vad är skillnaden på respons och kritik/omdöme?
• Hur ger man som lärare utvecklande textrespons på sina elevers texter?
• Hur skapar man goda responsgrupper för eleverna?
• Hur lär man eleverna att ge respons på andras texter?
• Hur ger man respons under olika delar av skrivprocessen?
• Hur kan man gynna skrivandet under olika delar av skrivprocessen?
• Hur leder man responsgrupper?

Vid Träff 1 möter vi lärarlaget och ger en fortbildning om respons och textsamtal. Vi ger lärarna en kort litterär skrivövning som eleverna ska göra inför nästa träff.

Vid Träff 2 genomför vi en workshop med eleverna om textsamtal. Eleverna tar med sina skrivövningar. Vi genomför ett textsamtal tillsammans med eleverna kring deras skrivövningar. Vi arbetar i mindre grupper, så helklassen delas i tre grupper som får en timme var. Ny skrivövning genomförs/delas ut.

Vid Träff 3 genomför vi ett nytt textsamtal, men denna gång leds samtalet av deltagande lärare. Vi är på plats för att ge feedback till lärarna efteråt.

Alla tre träffar äger rum under 1 månad. För kontakt, bokning och information maila:

therese@folketshorna.se och johan@folketshorna.se

Exempel på slut­produkt vid alternativet med sättning och formgivning av Folkets hörna.

Omfattning i tid
5 träffar á 2 timmar

Målgrupp
Gymnasieskola

Plats
På skolan

Kostnad
• Arvode 5.500 kr (ink sociala avgifter) per tillfälle
• Resekostnader sammanlagt 2000 kr

Total kostnad:
29.500 kr

Kostnad för sättning och formgivning ifall skolan väljer att göra en antologi:
8.750 kr
(ink moms)

Utöver detta tillkommer eventuella tryckkostnader om skolan väljer att trycka en antologi, vi erbjuder även lösning för inspelning av ”ljudbok” eller formgivning av e-bok.

Workshops i novellskrivande med en antologi som slutprodukt.
Målgrupp: gymnasieskolor

Vi erbjuder fem workshops i att skriva noveller med slutmålet att varje elev ska ha färdigställt en novell. De fyra första tillfällena bygger på skrivtekniska genomgångar och det sista tillfället innefattar ett responstillfälle. Vi kommer utgå ifrån och arbeta med:

• Att läsa och skriva för novellformen
• Hur bygger man en novell
• Karaktärsskapande
• Gestaltning
• Skrivprocessens olika delar
• Att ge och få respons
• Att färdigställa en text

Vid Träff 1 förbereder eleverna sig genom att läsa en novell och vi går igenom dess uppbyggnad, diskuterar intrig, koncept, dramaturgisk kurva och karaktärer. En skrivövning ges att börja strukturera en novell med den redan lästa novellen som utgångspunkt.

Vid Träff 2 går vi igenom skrivprocessens olika delar; koncept, karaktärer, tema, struktur, scenernas framställning, röst. Vi genomför skrivövningar för att alla eleverna ska påbörja arbetet med en novell. I slutet av workshopen övar vi på att skriva en synopsis för novellen som skickas till workshop-ledaren och eleverna får respons och tips kring hur de kan gå vidare med novellen via mejl innan nästa träff.

Vid Träff 3 arbetar vi med gestaltning och eleverna ges olika skrivövningar för att fördjupa detta. Eleverna delas in i responsgrupper och vi går igenom hur man ger respons. Till nästa tillfälle ska eleverna ha skickat sina noveller till varandra för genomläsning och respons.

Vid Träff 4 har vi ett responstillfälle där eleverna får samtala om sina texter i mindre grupper och ge varandra feedback på sina noveller. Utöver detta ges tillfälle att arbeta vidare med färdigställning av novellerna. Eleverna skickar novellerna via mejl till workshop-ledaren som kommer ge respons innan sista tillfället

Vid Träff 5 fokuserar vi på slutarbetet med novellerna för att få så färdiga texter som möjligt. Vi pratar om hur man avslutar en text.

Efter detta finns möjlighet att göra en antologi av texterna. Folkets hörna står för sättning och formgivning samt en korrekturrunda.

Träffarna kan spridas ut över en termin eller hållas kompakt under två månader.

Kulturaktörs namn:
Folkets hörna
www.folketshorna.se
hej@folketshorna.se

Therése Granwald
therese@folketshorna.se
0707 67 89 35

Johan Blomgren
johan@folketshorna.se
0707 73 98 03