Folkets hörna är en litterär scen
för texter under arbete.

Här får publiken en chans att delta i ett textsamtal om skönlitterära alster som ännu inte är publicerade och möta författare under skrivprocessen.

Vid varje evenemang deltar en sedan tidigare publicerad författare och två ännu ej publicerade. Efter läsningen bjuds publiken in till ett textsamtal om de texter de just har lyssnat till. På så vis får författarna en unik möjlighet till att testa sina texter på publik och läsarna/lyssnarna att påverka de framtida böckerna. Folkets hörna tar sitt avstamp i den pedagogik som bedrivs på de olika utbildningarna i litterärt skapande. Textsamtalen leds av två erfarna skrivpedagoger och präglas av öppenhet och respekt kring och för den konstnärliga skrivprocessen.